Pozvánka: Musical Instrument Making between Tradition and Innovation. Workshops and Lectures between Practice and Science.

Pozvánky / Pozvánka: Musical Instrument Making between Tradition and Innovation. Workshops and Lectures between Practice and Science.

Termín konání: 7. 3. 2024 – 10. 3. 2024

Pozvánka: Musical Instrument Making between Tradition and Innovation. Workshops and Lectures between Practice and Science.

University of Applied Sciences Zwickau, Department of Musical Instrument Making Markneukirchen

Výroba hudebních nástrojů je základní součástí hudební kultury, ale často zůstává ve stínu světa interpretů, který přirozeně přitahuje více pozornosti. Ve 21. století však výroba nástrojů čelí obrovskému množství výzev, které je třeba reflektovat a zhodnotit. K tomu chce přispět konference pořádaná ve dnech 7. až 10. března v Markneukirchenu. Tématem konference bude předložení a diskuse nad některými klíčovými otázkami, jako např.:

  • Mohou být staleté znalosti a tradice přizpůsobeny budoucnosti, nebo je lze alespoň zcela zachovat?
  • Mohou ekologicky udržitelné materiály nahradit ty tradičně používané?
  • Mohou místní malé podniky konkurovat globálním hráčům?
  • Které změny jsou nevyhnutelné kvůli zpřísněným předpisům o ochraně životního prostředí a materiálech?
  • Může nový design a konstrukce zlepšit standardní nástroje?
  • Jak mohou výsledky muzikologického a akustického výzkumu stimulovat výrobu nástrojů?

Konference se chce zaměřit na problematiku výroby nástrojů z různých pohledů: praxe stavby nástrojů, historie hudby, akustiky, organologie, ekologie a ekonomie.

Podrobné info na tomto odkazu.


Publikováno: 3. 1. 2024 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky