Pozvánka na online prezentaci:

Pozvánky / Pozvánka na online prezentaci:

Termín konání: 12. 4. 2023, 15:00–17:00

Pozvánka na online prezentaci:

Zur Sammlungsgeschichte des Musikinstrumentenmuseums der Universität Leipzig

Tentokrát na téma TAG DER PROVENIENZFORSCHUNG (DEN VÝZKUMU PROVENIENCE)
zahajuje v letním semestru magisterský seminář, ve kterém je prezentována chronologie vývoje sbírky v MIMUL, jejíž počátky sahají cca 150 let zpět. Následně je uveden konkrétní příklad pořízení rozsáhlé sbírky v NDR. Nabízí názorný příklad k zamyšlení nejen nad "kariérou" jednotlivých předmětů, ale i nad profilem celých sbírek. Závěr tvoří komplex otázek, které vyplývají ze státem stanovených úkolů muzejní koncepce bývalé DDB (?). Jak lze chápat procesy, provozní konvence, personální struktury NDR? Co je odlišuje od konceptů demokratických společností? Jaké závěry umožňují pochopení vědy v býv. NDR? Jak v této oblasti funguje univerzitní výzkum?
Příspěvky od Prof. Dr. Josef Focht, Dr. Heike Fricke.
 

Středa 12. 4. 2023 v 15 v Koncertním sále Muzea hudebních nástrojů, anebo virtuálně https://meet.uni-leipzig.de/b/jf8-4bq-sif-mws


Publikováno: 4. 4. 2023 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky