Pozvánka na představení aktuálních vědecko-výzkumných aktivit:

Pozvánky / Pozvánka na představení aktuálních vědecko-výzkumných aktivit:

Termín konání: 14. 10. 2021, 15:00–17:00

Pozvánka na představení aktuálních vědecko-výzkumných aktivit:

Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig

Online prezentace představí aktuální vědecko-výzkumné aktivity Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig.Toto pracoviště se dlouhodobě zabývá projektem provenienčního výzkumu muzejního fondu, v němž zaujímá specifické místo tzv. sbírka Kaiser-Reka. Jedná se o soukromou sbírku Paula Kaisera (1881–1963), který získal hudební vzdělání jako vojenský hudebník a vystupoval jako varietní umělec pod pseudonymem Reka. 

Přihlášení na online prezentaci je možné na adrese: https://meet.uni-leipzig.de/b/jf8-4bq-sif-mws


Publikováno: 4. 10. 2021 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky