Wood Anatomy applied to musical instruments

Pozvánky / Wood Anatomy applied to musical instruments

Termín konání: 18. 4. 2016 – 21. 4. 2016

Kurz k prohloubení znalostí anatomie dřeva na hudebních nástrojích pro použití v konzervátorské a restaurátorské praxi. 

Tématem školení je problematika identifikace dřeva na hudebních nástrojích za účelem přesnějšího popisu nástrojů a zejména za účelem správného posouzení případných restaurátorských a konzervátorských zásahů na historických nástrojích. Přesný program kurzu lze najít zde.

Metodické centrum pro dokumentaci, konzervaci a restaurování hudebních nástrojů bude na kurzu zastoupeno dvěma účastníky - podrobná zpráva z akce bude zveřejněna v záložce Čítárna.


Publikováno: 25. 7. 2016 Autor: Tereza Žůrková Sekce: Pozvánky