Abraham (I)

16./17. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Loutnař, který působil v Praze na přelomu 16. a 17. století. 

V roce 1596 zakoupil polovinu domu společně se svým zetěm, uvedeným jako "žid Mandel". Snad i Abraham, soudě podle jména, patřil k pražské židovské diaspoře, a jejich dům tedy stál v židovské čtvrti na Starém Městě. 

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 35).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (1. sv., Praha 1965, s. 77).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby