Abraham (II)

[[Stark, Starck]]

17. / 18. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Varhanář, který postavil varhany pro malostranský dominikánský kostel sv. Marie Magdaleny (v literatuře nesprávně jako kostel sv. Dominika), kde dnes sídlí  České muzeum hudby. Jedná se pravděpodobně o Abrahama Starcka z Lokte. 

Zmíněným nástrojem jsou velké čtyřmanuálové varhany s 71 rejstříky a 12 měchy, které vzbudily pozornost severoněmeckého varhanáře A. Silbermanna při jeho návštěvě Prahy (1740). Dále je uváděn jako stavitel varhan ve staroměstském minoritském kostele sv. Jakuba (c1702) a varhan ve Zlaté Koruně (1699). 

Prameny a literatura

  • Gerber, Ernst Ludwig: Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler (1. sv., Leipzig 1812, sl. 12).
  • Československý hudební slovník osob a institucí (sv. 2, Praha 1965, s. 594).
  • Reinberger, Jiří – Pokora, Miloš: České, moravské a slovenské varhany (Praha 1968, příloha k nahrávce, s. 9).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby