Abwabl, Ferdinand

polovina 18. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Varhanář, který působil kolem poloviny 18. století v okolí Prahy.

Jeho pozitiv z roku 1743 byl vystaven na Národopisné výstavě českoslovanské (1895). Původně stál na Karlštejně, později na Zlíchově, v době výstavy u sv. Jakuba v Praze.

Prameny a literatura

  • Národopisná výstava českoslovanská 1895 (Praha, s. d.).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby