Achs, Heinrich

a1899–p1916

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Výrobce strunných klávesových nástrojů, doložen v Bratislavě [Pressburgu] v letech 1899–1916.

Prameny a literatura

  • Mačák, Ivan: Hudobné nástroje na Slovensku. Katalóg k výstave (Bratislava 1975, s. p.).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby