Adam, Johann

c1677

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Houslař působící v 17. století v saském Markneukirchenu. Údajně pocházel z Kraslic. 

Do Saska měl přijít s pobělohorskými vystěhovalci z Kraslic, ovšem jméno Johann Adam se mezi nimi nenalézá. Mezi léty 1630 a 1670 přišlo do saského Neukirchenu 12 houslařů, mezi nimi Johann Adam Kurzendorfer a Johann Adam Popel (Pöpel). Lüttgendorfovo sdělení, že jméno Adam patřilo Schönfelderovi, je chybné. Je možné, že tento Adam přišel do Neukirchenu již dříve a v roce 1677, kdy bylo založeno houslařství v Markneukirchenu, již nežil, a tak nebyl jmenován ve skupině zakladatelů.

Prameny a literatura

  • Lütgendorff, Wilibald Leo von: Die Geigen und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart (2 sv., 4. vyd., Frankfurt a. M. 1913).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1,Praha 1965, s. 78).
  • Jalovec, Karel: Deutsche und Österreichische Geigenbauer (Praha 1967).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby