Agadoni, Theodor

[Agthe, Theodort]

c1650–p1717

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Varhanář německého původu, který působil v Praze, Broumově a Olomouci. Po narození syna Theodora působil v Broumově (zde je doložen v letech 1684–1687) a poté v Olomouci (cca 1698–1710). Postavil varhany s 30 rejstříky v klášterním chrámu sv. Vojtěcha v Broumově a varhany v katedrále v Olomouci. 

V roce 1682 se v Praze ženil. 

Prameny a literatura

  • Sommer, Johann Gottfried: Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt (sv. 4, Praha 1836, s. 176). 
  • Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 151).
  • Quoika, Rudolf: Die Musik der Deutschen in Böhmen und Mähren (Berlin 1956, s. 66).
  • Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.−19. století. Zvl. otisk Časopisu Slezského muzea, řada B − historie, 17, 1968, č. 1, s. 22−44, zde s. 39).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby