Alätzer, Karel

c1921

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Varhanář. V roce 1921 je doloženo jeho působení na pražském Smíchově. 

Prameny a literatura

  • Hudební almanach Československé republiky (Praha 1921, s. 257).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby