Albert, Josef

?–c1918

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Výrobce hudebních nástrojů v Kraslicích.

Bydlel v č. p. 1223. Padl v první světové válce.

Prameny a literatura

  • Heimatkunde des Bezirkes Graslitz (Graslitz 1929, s. 222).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby