Albrecht

c1576

[revize 1980]

Životopis

Varhanář, zmíněný jako Albrecht, je totožný s Albrechtem Rudnerem. Roku 1576 dohotovil varhany u sv. Mikuláše na Starém Městě a při převzetí se zaručil, že do roka opraví všechny závady na své náklady. Přesto smluvil pro sebe a své tovaryše náhradu za další práce, když nástroji nestačily dva měchy a Albrecht se zavázal přidat do adventu 1576 třetí. 

Prameny a literatura

  • Teige, Josef: Základy starého místopisu pražského. Díl II. (Praha 1915, s. 119, 170).
  • Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 57).    

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby