Altman, Bohumír

c1723

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Výrobce hudebních nástrojů v Javorníku. Doložen je zde k roku 1723.

Prameny a literatura

  • Indra, Bohumír: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.−19. století. Zvl. otisk Časopisu Slezského muzea, řada B − historie, 17, 1968, č. 1, s. 22−44, zde s. 31).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby