Ambrosch, A.

c1826

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Houslař působící v Lubech u Chebu [Schönbach]. Doložen je zde k roku 1826.

Prameny a literatura

  • Henley, William: Universal Dictionary of Violin and Bow Makers (Brighton 1960).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby