Ambrosch, Johann

[Ambrož, Jan]

a1892–p1914

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Výrobce strunných nástrojů v Lubech u Chebu [Schönbach]. Snad se jedná o syna Karla Ambrosche (II), po němž převzal zavedený obchod a výrobu. Pracoval v Lubech v letech 1892–1914, vyráběl strunné nástroje různé komerční kvality.

Prameny a literatura

  • Lütgendorff, Wilibald Leo von: Die Geigen und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart (2 sv., 4. vyd., Frankfurt a. M. 1913). 
  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959).
  • Henley, William: Universal Dictionary of Violin and Bow Makers (Brighton 1960).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (1. sv., Praha 1965, s. 88).

 

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby