Ambrosch, Karl (II)

[Ambrož, Karel, Ambosch]

c1892

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Majitel továrny na hudební nástroje v Lubech u Chebu [Schönbach]. Kolem roku 1892 zde měl provozovat továrnu na hudební nástroje. Pravděpodobně byl spíše faktorem, který dával v Schönbachu a okolí zhotovovat nástroje a prodával je.

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1, Praha 1965, s. 88). 

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby