Andreas

konec 16. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Jezuita a varhanář působící v Praze. Praetorius se o něm zmiňuje jako o výrobci jazýčkového nástroje (Schnarrwerk) s příjemným zvukem, který viděl v jezuitském kostele v Praze. Gerber jej chybně ztotožňuje s jiným Andreasem, stavitelem varhan v Braunschweigu (1456).  

Prameny a literatura

  • Praetorius, Michael: Syntagma Musicum. Díl 2: De Organographia (Wolfenbüttel 1619, s. 110, 147).
  • Gerber, Ernst Ludwig: Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler (1. sv., Leipzig 1812, sl. 107).  

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby