Andres

16. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

"Loutenář", není jisté zda se jedná o loutnaře, nebo spíše o loutnistu.

Jako "loutenář" je zmíněn u Zikmunda Wintera. Vyskytl se v Praze v nepěkné rvačce.

Prameny a literatura

  • Winter, Zikmund: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (Praha 1909, s. 557). 

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby