Andres, Petr

c1921

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Výrobce, možná jen prodejce pian a pianin, působil v Pomezí nad Ohří [Mühlbach bei Eger].

Prameny a literatura

  • Hudební almanach 1922 Československé republiky (Praha 1921, s. 352).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby