Anger, Adolf

1. polovina 20. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

V roce 1897 veden jako spolumajitel firmy Richard & Adolf Anger v Kraslicích. Vnuk zakladadatele dílny Josefa Martina Angera.

Prameny a literatura

  • Fiala, Jaroslav −  Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba (Kraslice 1970, s. 30).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby