Anger, Anton Richard

19./20. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

V roce 1925/26 veden jako majitel firmy Richard & Adolf Anger v Kraslicích. Vnuk zakladadatele dílny Josefa Martina Angera.

Prameny a literatura

Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I, Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925-6, s. 671).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby