Anger, Franz

c1937

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Provozovatel slévárny nebo soustružnictví v  Kraslicích. V roce 1937 je veden jako člen místního Společenstva hotovitelů hudebních nástrojů.

Sídlil na tehdejší Neubaugasse 447. 

Prameny a literatura

Kugler, Heinrich: Adressbuch der Bergstadt Graslitz (Kraslice 1937, s. 1101).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby