Anger, Joseph

1774–p1785

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Jméno "Joseph" patří několika členům kraslického nástrojářského rodu. Jedná se buď o Josepha Johanna, Josepha Simona nebo Josepha Viktora Angera. Objevuje se na signaturách nátrubkových nástrojů, v roce 1785 též v kraslickém seznamu domů, na pozdější adrese Untere Graben.

Signatura

IOSEPH ANGER IN GRASLITZ

Prameny a literatura

  • Heimatkunde des Bezirkes Graslitz (Kraslice 1929).
  • Wessely, Othmar: Die Musikinstrumentemsammlung des Oberösterreichischen Landesmuseums. In:  Kataloge des Oberösterreichischen Landesmuseums Nr. 9 (Linz, s. a. [1951/ 1952], s. 32).
  • Martin, Julius: Graslitz: Seine Anfänge und seine Entwicklung zur Zentrale d. Blasinstrumentenindustrie der Österreichischungarischen Monarchie 1610–1918, 1945 (Wien 1957, s. 27).
  • Fiala, Jaroslav −  Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba (Kraslice 1970, s. 15).
  • Wild, Erich: Führer durch das Musikinstrumenten-Museum der Stadt Makneukirchen (Markneukirchen 1971, s. 26).
  • Keller, Jindřich: Hudební nástroje ve veřejných sbírkách. I. díl: Soupis hudebních nástrojů v historickém oddělení Muzea české hudby – Národního muzea v Praze (rkp., Praha 1977).   

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby