Anger, Joseph Martin (I)

[Josef]

1. polovina 19. století

[revize 2015]

Životopis

[revize 1980]

Výrobce hudebních nástrojů v Kraslicích. Člen nástrojářské rodiny Angerů, pravděpodobně syn Josepha Simona nebo Josepha Viktora.

V roce 1817 se oženil s Elisabeth Meinl.

Prameny a literatura

  • Martin, Julius: Graslitz: Seine Anfänge und seine Entwicklung zur Zentrale d. Blasinstrumentenindustrie der Österreichischungarischen Monarchie 1610–1918, 1945 (Wien 1957, s. 27).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby