Anger, Joseph Martin (II)

[Josef]

1810–p1859

[revize 2015]

Životopis

[revize 1980]

Zakladatel kraslického podniku na výrobu dětských hudebních hraček a nástrojů. Narodil se v roce 1810. Podnik založil v roce 1859. Podnik převzali synové a po nich vnukové Richard Anger a Adolf Anger, kteří vedli podnik pod názvem Richard & Adolf Anger až do roku 1945.

Prameny a literatura

  • Martin, Julius: Graslitz: Seine Anfänge und seine Entwicklung zur Zentrale d. Blasinstrumenten-industrie der Österreichischungarischen Monarchie 1610–1918, 1945 (Wien 1957, s. 27).
  • Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba (Kraslice 1970, s. 30).
  • Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři. Pojednání o výrobě dechových hudebních nástrojů v Čechách před rokem 1800 (Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie 29, 1975, č. 4–5, s. 161–244, s. 225).
  • Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 9).
  • Dullat, Günter: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945 (Nauheim 1997, s. 48, 56).
  • Šlégrová, Hana: Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích (disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 42, 60–61).
  • Žůrková, Tereza: Výroba nátrubkových dechových nástrojů v českých zemích v 18. a 19. století se zaměřením na lesní rohy (Disertační práce, Brno 2015).
  • Český hudební slovník osob a institucí

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby