Anger, Joseph Viktor

[Vicktor]

1775–p1795

[revize 2015]

Životopis

[revize 2015]

Výrobce žesťových nástrojů v Kraslicích. Narodil se v roce 1775 jako syn Josepha Simona Angera. Pokračoval v rodinné výrobě žesťů v Kraslicích

Ve 20 letech se oženil s Josefou Kohlertovou (1795).

Prameny a literatura

  • Martin, Julius: Graslitz: Seine Anfänge und seine Entwicklung zur Zentrale d. Blasinstrumentenindustrie der Österreichischungarischen Monarchie 1610–1918, 1945 (Wien 1957, s. 27).
  • Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba (Kraslice 1970, s. 15).
  • Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh 1972).
  • Keller, Jindřich: Píštělníci a trubaři. Pojednání o výrobě dechových hudebních nástrojů v Čechách před rokem 1800. Separát Sborníku Národního muzea v Praze, Řada A – Historie 29, 1975, č. 4–5, s. 161–244, zde s. 225).
  • Keller, Jindřich: Hudební nástroje ve veřejných sbírkách. I. díl: Soupis hudebních nástrojů v historickém oddělení Muzea české hudby – Národního muzea v Praze (rkp., Praha 1977).
  • Dullat, Günter: Der Musikinstrumentenbau und die Musikfachschule in Graslitz von den Anfängen bis 1945 (Nauheim 1997, s. 48).
  • Šlégrová, Hana: Výroba dechových hudebních nástrojů v Kraslicích (disertační práce, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2001, s. 28).
  • Kotašová, Daniela – Berdychová, Tereza – Kříženecký, Jan: Hudební sbírka Ondřeje Horníka: II. Hudební nástroje (Praha: Národní muzeum, 2012, s. 164, 168).
  • Český hudební slovník osob a institucí

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby