Anger, Richard

1. polovina 20. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Obchodní vedoucí a spolumajitel firmy Richard & Adolf Anger v Kraslicích na výrobu dětských hudebních hraček.

Prameny a literatura

  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 141).
  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I: Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925–26, s. 671).
  • Fiala, Jaroslav – Keller, Jindřich – Matějček, Jiří: Kraslice, město a hudba (Kraslice 1970, s. 30).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby