Antoš, Karel

1. polovina 20. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Výrobce nebo prodejce strunných nástrojů a hudebnin v Kyjově.

Doložen k roku 1925 na adrese Komenského tř. 11.

Prameny a literatura

Musique Adresse universelle (Paris 1925−26, s. 278). 

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby