Arlow, Heinrich

[Jindřich, Orlow]

1810–1865

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Houslař působící v Brně a ve Vídni. Narodil se v roce 1810 ve Vídni. Vyučil se zde u Bernarda Enzenspergera (1822–28). V letech 1828–42 pracoval jako tovaryš u různých mistrů, mj. u Bernarda Wutzelhofera v Brně (1832–5), u C. N. Sawitzkého ve Vídni (1840–42). V roce 1842 se osamostatnil v Brně na Dominikánské ul. č. 3. V letech 1843–5 se vyučil u Jakoba Klimenta (I) z Třebíče. 24. 2. 1864 odešel do Vídně a přenechal Klimentovi dílnu. Zemřel v roce 1865 ve Vídni. 

Nejprve pracoval podle svého učitele Jakoba Klimenta (I) (plochá klenba, čistý lak), později jeho práce přísluší do školy bratislavské (elegantní obrys, dobrá práce, žlutý nebo červenohenědý lak). Zhotovil mnoho nástrojů, některé snad pouze označil svými ručně psanými nálepkami, sám pravděpodobně nástoje jen sestavoval a lakoval, když byly dříve objednány podle udaných měr v Schönbachu či jinde.

Signatura

přepis: Heinrich Arlow Wien [rok]

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby