Arnoldt, Kaspar

a1684–p1707

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Varhanář. Roku 1684 byly od něho zlepeny a naladěny dva positivy v lobkovické loretánské kapli na Hradčanech, a to v loretánské kapli a v kapli Narození Páně.  V Modřanech měli jeho pozitiv z roku 1690. V roce 1707 opravil Tauchmannovy varhany u františkánů v Turnově.

Prameny a literatura

  • Dlabacž, Gottfried Johann: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien (Praha 1815).
  • Němec, Vladimír: Pražské varhany (Praha 1944, s. 115, 151).
  • Srb Debrnov, Josef: Varhany (rkp.). 

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby