Artus, Johannes

[Artes]

a1610–a1618

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Je zapsán v kraslických matrikách k roku 1610 jako "Kunstmaler und Instrumentist", zemřel někdy před rokem 1618. Výraz "Instrumentist" ovšem nemusí znamenat výrobce hudebních nástrojů.

Prameny a literatura

  • Martin, Julius: Graslitz (Wien 1957, s. 12).
  • Fiala, Jaroslav − Keller, Jindřich − Matějček, Jiří: Kraslice: město a hudba (Kraslice 1970).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby