Asbach, Gustav

1. polovina 20. století

[revize 1980]

Životopis

[revize 1980]

Výrobce strun v Novém Kostelu u Chebu [Neukirchen bei Eger] č. p. 12 kolem roku 1925.

Prameny a literatura

  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I: Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925–26, s. 699).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby