Bachmann, Franz

1790–1840

[revize 1980]

Životopis

Výrobce klavírů a kytar. Narodil se v roce 1790 v Brně. V letech 1803–1806 se vyučil klavírníkem u Johanna Buchty (I), následně u něj pracovoval jako tovaryš (1806–1809). Poté pracoval až do své smrti jako tovaryš v klavírnické dílně svého bratra Wilhelma Bachmanna (I). Zemřel v roce 1840 v Brně.

Získal v Brně měšťanské právo (12. 2. 1814).

Prameny a literatura

  • Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brno 1980, s. 37).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby