Bachmann, Friedrich

[Fridrich]

1820–1862

[revize 1980]

Životopis

Výrobce klavírů. Narodil se v Brně v roce 1820. Klavírnickému řemeslu se vyučil v letech 1833–1837 u svého otce Wilhelma Bachmanna (I) a poté u něj pracoval. Sám vyučil svého syna Gustava (v letech 1852–1856), dále Wilhelma Weinera (1853–1855) a Josefa Hesse (1854–1857). Po smrti otce v roce 1856 převzal jeho dílnu na adrese Grosse Neugasse 27 (nynější Lidická ulice). V roce 1862 v Brně zemřel.

V roce 1840 se oženil.

Prameny a literatura

  • Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brno 1980, s. 37).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby