Bachmann, Wilhelm (I)

[Vilém]

1788–1856

[revize 1980]

Životopis

Výrobce klavírů a kytar v Brně. Narodil se v roce 1788 v Brně. Vyučil se u  Johanna Buchty (I) v letech 1800–1805, následně pracoval jako tovaryš u Johanna Hayna v Olomouci (1805–1809) a poté se osamostatnil v Brně (veden v cechu truhlářském jako "Instrumentenmacher") – založil si dílnu na adrese Grosse Neugasse 74 (dnesní Lidická ulice). Vyučil svého syna Friedricha (1833–1837), dále Karla Hoffmanna z Perninku (1833–1836), Franze Gregora (1849–1852) a Ludwiga Peychyla (1850–1854). Jako tovaryš u něj pracoval Karel Hoffmann (1836–1856), Leopold Breit (1840–1856), Wilhelm Wildhack (1850–1856), Franz Gregor (1852–1855) a také  jeho bratr, Franz Bachmann (1809–1840). Zemřel v Brně 12. července 1856.

V roce 1810 byl přijat do stolařského cechu a v tomtéž roce (18. 8.) získal v Brně měšťanské právo. V roce 1818 se oženil. 

Prameny a literatura

  • Brünner Anzeiger und Tagesblatt, 17. 10. 1855, s. 714 (zdroj se nepodařilo ověřit).
  • Tagesbote aus Böhmen, 16. 7. 1856, č. 195, příloha č. 195, nestr.
  • Lütgendorff, Wilibald Leo von: Die Geigen und Lautenmacher vom Mittelalter bis zur Gegenwart (2. vyd., Frankfurt a. M. 1913, sv. 2, s. 37). 
  • Československá vlastivěda (sv. VIII: Umění, Praha: Sfinx 1935, s. 650). 
  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 35).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1, Praha 1965, s. 108).
  • Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brno 1980, s. 39).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby