Bäcker, Franz

1756–1785

[revize 1980]

Životopis

Výrobce hudebních nástrojů v Brně v druhé polovině 18. století. Zemřel 25. září 1785 ve věku 29 let.

Pracoval na adrese Kröna 2 (dnešní Křenová ulice).

Prameny a literatura

  • Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brno 1980, s. 40).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby