Badák, Mikuláš

15. století

[revize 1980]

Životopis

Varhanář působící v 15. století v Českém Brodě.

Prameny a literatura

  • Winter, Zikmund: Dějiny řemesel a obchodu v XIV a v XV. století (Praha 1906, s. 450).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby