Ballay, Jan

a1830–p1856

[revize 1980]

Životopis

[ve zpracování]

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby