Balley, Jan

[Jan Nepomucký, Johann]

1794–1878

[revize 1980]

Životopis

Výrobce klavírů v Plzni. Narodil se 20. ledna 1794 v Kvani (okr. Beroun). Údajně převzal dílnu po svém bratrovi Mikulášovi. Dílnu předal synovi Emanuelovi. Zemřel 30. dubna 1878 v Plzni.

Křtěn byl 21. ledna 1794 jako Jan Nepomucký. Jeho otec, František Balley, byl handlíř, matka Anna, roz. Brandner. Oženil se 4. února 1823 v Plzni s Kateřinou Fabris. V záznamu je již veden jako výrobce hudebních nástrojů. Vlastnil dům č. 41 ve Střelecké ulici na Pražském předměstí Plzně.

Archivní materiály

  • Matrika narozených ř. k. f. ú. Svatá Dobrotivá, inv. č. 1, pro léta 1789-1801, pro obec Kvaň (SOA Praha, stará sign. A, folio 17). 

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 36).
  • Srb Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp.) [dostupné online].
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1, Praha 1965, s. 112). 

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby