Balvus, Ján

c1540–c1564

[revize 1980]

Životopis

Varhanář v Kremnici asi mezi léty 1540–1564.

Prameny a literatura

  • Mačák, Ivan: Hudobné nástroje na Slovensku. Katalóg k výstave (Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1975).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby