Bambas, Franz

a1884–p1895

[revize 1980]

Životopis

Výrobce citer a strun v Teplicích na přelomu 19. a 20. století. Firma byla založena roku 1884 a sídlila na Meissnerstrasse (dnes ul. 28. října). Za opředené struny obdržel v Teplicích v roce 1895 stříbrnou medaili. Nástupcem se stal Franz Hesse. 

Prameny a literatura

  • Prämiirungsliste der Teplitzer Ausstellung 1895 (Neue musikalische Presse, roč. IV, 1895, č. 40, s. 8). 
  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der gesammten Musikinstrumenten-Industrie (Leipzig 1897, s. 163). 
  • Wit, Paul de: Welt-Adressbuch der MusikinstrumentenIndustrie. Teil I: Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei (Leipzig, 1925–26, s. 720).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby