Bär, Andreas

1650–1722

[revize 1980]

Životopis

Loutnař a houslař německého původu působící v Praze a ve Vídni. Narodil se roku 1650. Pocházel pravděpodobně z Füssenu, nebo z Ramsau (snad syn Hanse Peera, psaného též Beer). Zemřel 16. března 1722. Na signaturách sám sebe označoval jako "bürgerlicher Lauten- und Geigenbauer", nicméně proslul spíše jako loutnař než jako houslař.

V roce 1681 (14. ledna) získal ve Vídni měšťanské právo.

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (Praha 1965, sv. 1, s. 113).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby