Bar, Georg

[Bär, Jiří]

a1894–1944

[revize 1980]

Životopis

Houslař německého původu. V roce 1894 si zřídil houslařskou dílnu ve Vackově [Watzkenreuth] na Chebsku. Vyučil svého syna Františka, který pokračoval v živnosti. Zemřel 17. září 1944.

Prameny a literatura

  • Musique Adresse universelle (Paris 1925−26).
  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 36). 
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1, Praha 1965, s. 113).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby