Bára, Václav

c1900

[revize 1980]

Životopis

Amatérský houslař působící na přelomu 19. a 20. století ve Lhotce u Sedlčan. Stavěl housle, violy a violoncella. Používal tmavohnědý lak. Jeho práce vykazuje znaky i úroveň schönbašské školy. 

Původním povoláním byl mistr kolářský.

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 36). 
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1, Praha 1965, s. 113). 
  • Henley, William – Woodcock, Cyril: Universal Dictionary of Violin & Bow Makers (Brighton 1969, sv. VII, s. 13).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby