Barák, František

1831–1896

[revize 2015]

Životopis

Výrobce nátrubkových dechových nástrojů v Mladé Boleslavi. Vyučil se v letech 1843–48 u Václava Schamala (I). Poté pracoval u Josefa Štastného (Kutná Hora), Augusta Heinricha Rotta (1850, Praha), Václava Františka Červeného (1852, Hradec Králové), Daniela Fuchse (1856, Vídeň) a Františka Kuliče (Josefov). Dílnu si otevřel v roce 1858 v Mladé Boleslavi. Od roku 1871 fungovala též filiálka firmy v Tbilisi, kterou vedl jeho nevlastní bratr Alois Dvořáček (žák Antona Lipperta). Hojně se účastnil výstav (1866 Příbor; 1866 Kutná Hora – zlatá medaile; 1882 Trieste; 1887 Příbor). Na Jubilejní výstavě v Praze v roce 1891 vystavoval „Hlahol mladoboleslavský“, vlastní druh pozounu. Získal 29 medailí. Nástroje vyvážel do Ruska a Asie.

Dochované nástroje:

 • Muzeum Jindřichohradecka: lesní roh strojivový, inv. č. Ř 1691
 • Regionální muzeum a galerie v Jičíně: lesní roh strojivový, inv. č. HN 3

Signatura

 • F. BARÁK + znak dvouocasého lva s korunou + ML. BOLESLAV.

Prameny a literatura

 • Zeitschrift für Instrumentenbau (opakovaná inzerce).
 • Vermischtes. Ueber die Oesterreichische Industrie auf der Welt-Ausstellung zu Melbourne (Zeitschrift für Instrumentenbau 1, 1880/1881, č. 17, s. 243).
 • Ausstellungsnachrichten (Zeitschrift für Instrumentenbau 2, 1881/1882, č. 22, s. 326).
 • Vermischtes. Ausstellung zu Adelaide (Zeitschrift für Instrumentenbau 7, 1886–1887, č. 35, s. 449).
 • Jubilejní výstava zemská království českého v Praze 1891 (Praha 1894, s. 550).
 • Seznam cen udělených na všeobecné zemské jubilejní výstavě v Praze roku 1891 pod protektorátem Jeho cís. a král. Veličenstva císaře Františka Josefa I. (Praha Nákladem [1892], s. 127).
 • Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp.) [dostupné online].
 • Československý hudební slovník osob a institucí (Praha 1963, sv. 1, s. 48).
 • Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (diplomová práce, Praha 1967, s. 15, 128).
 • Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh 1972, s. 8).
 • Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze, řada A − Historie, 33, 1979, č. 1, s. 1–68, s. 18).
 • Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 18).
 • Žůrková, Tereza: Výroba nátrubkových dechových nástrojů v českých zemích v 18. a 19. století se zaměřením na lesní rohy (disertační práce, Brno 2016, s. 22, 35, 52, 88, 92, 94, 95, 167).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby