Barcsák, Anton

19. století

[revize 1980]

Životopis

Výrobce dechových nástrojů v Bratislavě v 19. století.

Prameny a literatura

  • Mačák, Ivan: Hudobné nástroje na Slovensku. Katalóg k výstave (Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1975).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby