Bauer, Eduard Johann

[Jan]

1811-1871

[revize 2015]

Životopis

Syn a žák Johanna Adama Bauera. Po otci převzal dílnu. V adresáři na rok 1858 uveden jako výrobce žesťových i dřevěných dechových nástrojů s dílnou na Václavském náměstí. Vystavoval v Mnichově (1854), Paříži (1855) a Londýně (1862). Po jeho smrti vedla dílnu ještě několik let jeho manželka. Na Národopisné výstavě v roce 1895 byla vystavena jeho klapková trubka. Jeho nástroje jsou dnes dochovány ve velkém počtu kusů v českých i evropských sbírkách.

V roce 1835 se ženil s Cecilií Hortovskou. Podle Srba-Debrnova (sdělení V. Horáka a A. Wolfa) zemřel následkem duševní choroby. 

Signatura

 • Ed: Joh: Bauer in Prag [po obou stranách znak dvouhlavého orla s korunou]
 • Eduard Bauer in Prag [po obou stranách znak dvouhlavého orla s korunou a lvem ve štítu]
 • K. k. befugte Instr: Fabrik des Ed. Joh. Bauer in Prag

Archivní materiály

 • Literární archiv Památníku národního písemnictví, Životopis Augustina Wolfa, Fond: Srb-Debrnov, Josef.

Prameny a literatura

 • Schafhäutl, Karl Emil von: Musikalische Instrumen-te. In: Hermann, Fr. W. von. Bericht der Beurthei-lungs-Commission bei der Allgemeinen Deutschen Industrie-Ausstellung zu München im Jahr 1854 (München 1855, VI. Gruppe, s. 53–201, s. 176, 183, 185, 200, 233).
 • Stiasny, Johann: Adressen-Buch der Handlungs-Gremien, Fabriken und Gewerbe des Königreichs Böhmen für das Jahr 1858 (Prag, Gottlieb Haase Söhne 1858, s. 146, 1858, s. 169).
 • Oesterreich auf der internationalen Ausstellung 1862 (J. Arenstein. Wien 1862. Section II, 16. Klasse: Musikalische Instrumente: s. 62–64, s. 62).
 • Fleischer, Ludwig: Musik-Adressen- und Notiz-Buch der königlichen Hauptstadt Prag und deren Vorstädte nebst dem neuesten Theater- und Häuser-Schema von Prag (Prag 1867, s. 44).
 • Meliš, Emanuel: Průvodce hudební a divadelní (Praha 1868, s. 16).
 • Národopisná výstava Českoslovanská v Praze 1895 (Praha 1895, O. Hostinský – J. Borecký: Hudba, Hudební nástroje, s. 447–459).
 • Podlaha, Antonín: Materialie k slovníku umělců a uměleckých řemeslníků v Čechách (Památky archeologické 28, 1916, s. 48; 29, 1917, s. 48).
 • Langwill, Lyndesay G.: An Index Of Musical Wind Instrument Makers (Edinburgh 1972, s. 10).
  Waterhause, William: The New Langwill Index. A Dictionary of Musical Wind-Instrument Makers and Inventors (London 1993, s. 22).
 • Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp.).
 • Wit, Paul de: Katalog des Musikhistorischen Museums von Paul de Wit, Leipzig (Leipzig 1903, s. 148).
 • Szulc, Zdzisław: Katalog instrumentów muzycznych (Poznań 1949, s. 73, 77–79).
 • Keller, Jindřich: Nátrubkové nástroje se strojivem v 19. století (diplomová práce, Praha 1967, s. 123).
 • Heyde, Herbert: Hörner und Zinken (Leipzig 1982, s. 153).
 • Čížek, Bohuslav: Nástrojové sbírky pražské konzervatoře (diplomová práce, Praha 1983, s. 185).
 • Dullat, Günter: 200 Jahre Patente, Privilegien und Gebrauchsmuster im internationalen Holz- und Metallblasinstrumentenbau (Wilhelmshaven 2010, s. 15).
 • Kotašová, Daniela – Berdychová, Tereza – Kříženecký, Jan: Hudební sbírka Ondřeje Horníka: II. Hudební nástroje (Praha 2012, s. 50, 182, 183, 192).
 • Němcová, Gabriela: Music in the domains of Cesky Krumlov, or the secret of the chateau depositary (Czech Music 2005, č. 1, s. 20−22).

Nástroje výrobce