Beer, Antonín

c1755

[revize 1980]

Životopis

Varhanář působící v 18. století. V roce 1755 postavil varhany v Tuchoměřicích u Prahy.

Prameny a literatura

  • Srb Debrnov, Josef: Varhany (rkp.).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby