Beer, Gabriel

a1885-p1930

[revize 1980]

Životopis

Houslař v Jihlavě na přelomu 19. a 20. století. Firmu založil v roce 1885 pod názvem "Gabriela Beera synové". Jeho syny a spolupracovníky byli A. Beer a Ignaz Beer. Zemřel po roce 1939.

Prameny a literatura

  • Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 37). 
  • Henley, William: Universal Dictionary of Violin and Bow Makers (Brighton 1960, sv. 1, s. 97).
  • Jalovec, Karel: Enzyklopädie des Geigenbaues (sv. 1, Praha 1965, s. 126).

Papírová databáze Oddělení hudebních nástrojů Českého muzea hudby